Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 05.09.2023 jsou účinné aktualizované prodejní prospekty všech podílových fondů IAD Investments, které se měnily zejména z důvodu doplnění informace o environmentálně udržitelných investicích (nezohledňování kritérií EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti při podkladových investic podílového fondu), snížení celkové kumulativní investice do podílových fondů v souvislosti se sazbou vstupního poplatku, aktualizace informací o členství dozorčí rady společnosti v jiných společnostech, informací o výši pákového efektu a jiných formálních úprav.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality