Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 05.09.2023 sú účinné aktualizované predajné prospekty všetkých podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu doplnenia informácie o enviromentálne udržateľných investíciách (nezohľadňovanie kritérií EÚ pre enviromentálne udržateľné hospodárske činnosti pri podkladových investíciách podielového fondu), zníženia výšky celkovej kumulatívnej investície  do podielových fondov v súvislosti so sadzbou vstupného poplatku, aktualizácie informácií o členstve dozornej rady spoločnosti v iných spoločnostiach, informácií o výške pákového efektu a iných formálnych úprav.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality