Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 14.2.2020 vstoupili do platnosti prodejní prospekty podílových fondů IAD Investments, které se měnily z důvodu pravidelné roční aktualizace informací a to zejména informací o správcovské společnosti, depozitáři, výši majetku a výkonnosti fondu, očekávané úrovni pákového efektu, výši poplatků za zasílání peněžních prostředků z výplaty podílových listů poštovní poukázkou, informací v části ekonomické informace. Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality