Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 14.2.2020 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie informácií a to najmä informácií o správcovskej spoločnosti, depozitárovi, výške majetku a výkonnosti fondu, očakávanej úrovni pákového efektu, výške poplatkov za zasielanie peňažných prostriedkov z výplaty podielových listov poštovou poukážkou, informácií v časti ekonomické informácie. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality