Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 14.2.2020 vstoupil v platnost statut podílového fondu Optimal Balanced, který se měnil z důvodu aktualizace a rozšíření zaměření investiční politiky podílového fondu o regionální zaměření na země rozvíjejících se trhů. Emerging Markets, s cílem zvýšit geografickou a sektorovou diverzifikaci portfolia fondu. V souvislosti se změnou statutu byl aktualizován prodejní prospekt v části zásady hospodaření s majetkem v podílovém fondu a údaje o nákladech, rizikový profil a klíčové informace pro investory byly aktualizovány v části cíle a investiční politika.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality