Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 2.11.2020 vstoupily v platnost následující dokumenty: Informace o IAD Investments, zpráv. spol., a.s. a jí poskytovaných investičních službách a Strategie provádění a postupování pokynů, které se měnily z důvodu aktualizace informací a dokument Kdo je politicky exponovaná osoba, který se aktualizoval z důvodu změny právního předpisu.

Zpět na všechny aktuality