Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 21.02.2022 vstoupily v platnost klíčové informace pro investory podílových fondů IAD Investments, které se měnily zejména z důvodu pravidelné roční aktualizace informací o výkonnostích, výši průběžných poplatků fondů, výši poplatku za výkonnost, informací o pákovém efektu. V souvislosti se změnami v Ceníku IAD se zvýšil poplatek za vyhotovení mimořádného výpisu z Účtu majitele podílových listů v listinné formě a bez poplatku je přidělení nových Přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE nebo opětovné zaslání Přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE (informace naleznete v prodejním prospektu příslušného podílového fondu nebo v Ceníku IAD).

V podílovém fondu Global Index se s účinností od 21.02.2022 snižuje sazba Vstupního poplatku při vydání podílových listů na 2,0% (informace naleznete v prodejním prospektu příslušného podílového fondu).

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality