Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 21.02.2022 vstoupily v platnost následující dokumenty:

  • Obchodní podmínky pro Zabezpečený přístup k údajům, které se aktualizovaly v celém obsahu a to zejména v souvislosti s úpravami a aktualizací pojmů a doplnění nových pojmů, úpravami dostupných funkcionalit při poskytování služby Zabezpečeného přístupu k údajům
  • Ceník IAD, ve smyslu kterého je přidělení nových Přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE nebo opětovné zaslání Přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE bez poplatku a zvýšil se poplatek za vyhotovení mimořádného výpisu z Účtu majitele podílových listů v listinné formě.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality