Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 21.02.2022 vstúpili do platnosti nasledujúce dokumenty:

  • Obchodné podmienky pre Zabezpečený prístup k údajom, ktoré sa aktualizovali v celom obsahu a to najmä v súvislosti s úpravami a aktualizáciou pojmov ako aj doplnení nových pojmov, úpravami dostupných funkcionalít pri poskytovaní služby Zabezpečeného prístupu k údajom
  • Cenník IAD, v zmysle ktorého je pridelenie nových Prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE alebo opätovné zaslanie Prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE bez poplatku a zvýšil sa poplatok za vyhotovenie mimoriadneho výpisu z Účtu majiteľa podielových listov v listinnej forme.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality