Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 21.02.2022 vstoupily v platnost prodejní prospekty podílových fondů IAD Investments, které se měnily z důvodu pravidelné roční aktualizace a to zejména informací o správcovské společnosti a depozitáři, výši majetku fondů, výkonnosti fondů, pákového efektu. V souvislosti se změnami v Ceníku IAD se zvýšil poplatek za vyhotovení mimořádného výpisu z Účtu majitele podílových listů v listinné formě a přidělení nových Přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE nebo opětovné zaslání Přístupových údajů pro Přístup IAD ONLINE je bez poplatku (informace naleznete v prodejním prospektu příslušného podílového fondu nebo v Ceníku IAD).

V podílovém fondu Global Index se s účinností od 21.02.2022 snižuje sazba Vstupního poplatku při vydání podílových listů na 2,0%.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality