Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 21.02.2022 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie a to najmä informácií o správcovskej spoločnosti a depozitárovi, výške majetku fondov, výkonnosti fondov, pákového efektu. V súvislosti so zmenami v Cenníku IAD sa zvýšil poplatok za vyhotovenie mimoriadneho výpisu z Účtu majiteľa podielových listov v listinnej forme a pridelenie nových Prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE alebo opätovné zaslanie Prístupových údajov pre Prístup IAD ONLINE je bez poplatku (informácie nájdete v predajnom prospekte príslušného podielového fondu alebo v Cenníku IAD).

V podielovom fonde Global Index a Growth Opportunities sa s účinnosťou od 21.02.2022 znižuje sadzba Vstupného poplatku pri vydaní podielových listov na 2,0%.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality