Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 28.02.2023 jsou účinné aktualizované prodejní prospekty všech podílových fondů IAD Investments, které se měnily z důvodu pravidelné roční aktualizace a to zejména informací o výši majetku fondů, výkonnosti fondů, informací o členství v jiných společnostech, zásad odměňování, informací o rizicích, výši pákového efektu a seznamu fondů. V souvislosti se změnami v Ceníku IAD se zvýšil poplatek za vyhotovení mimořádného výpisu z Účtu majitele podílových listů v listinné formě (bližší informace naleznete v prodejním prospektu příslušného podílového fondu nebo v Ceníku IAD).

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality