Aktualizace dokumentů

Vážení podílníci,

oznamujeme Vám, že dne 3.12.2018 vstupuje v platnost Společný provozní řád, který byl změněn a aktualizován z důvodu sloučení fondu Bond Dynamic do 1.PF Slnko a fondu EURO Cash dlhopisový do EURO Bond, přičemž se jednalo o doplnění informace o sloučení.

Aktuální dokumenty podílového fondu naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality