Aktualizace dokumentů

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 28.02.2024 jsou účinné aktualizované prodejní prospekty všech podílových fondů IAD Investments, které se měnily z důvodu pravidelné roční aktualizace a to zejména informací o depozitáři (aktualizace seznamu subcustodiánů – osob, kterým depozitář svěřil výkon činností depozitářské úschovy ve vztahu k vybraným zaknihovaným cenným papírům), výši majetku fondů a výkonnosti fondů, pákového efektu a informací o podílu tzn. kvalifikovaných nástrojů v majetku fondu v souvislosti s posouzením pravděpodobných dopadů rizik ohrožujících udržitelnost na výnosy z podílového fondu.

Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality