Aktualizace dokumentů (Prodejní prospekty)

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že ode dne 16.2.2018 vstoupily v platnost prodejní prospekty podílových fondů IAD Investments, které se měnily z důvodu pravidelné roční aktualizace informací a to zejména informací o správcovské společnosti, depozitáři, o majetku, výkonnosti a očekávané úrovni pákového efektu podílových fondů. Aktuální dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality