Aktualizácia dokumentov (Predajné prospekty)

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 16.2.2018 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie informácií a to najmä informácií o správcovskej spoločnosti, depozitárovi, o majetku, výkonnosti a očakávanej úrovni pákového efektu podielových fondov. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality