Korunový realitní fond získal ocenění Top Fond Slovakia 2020

U příležitosti výroční tiskové konference Slovenské asociace správcovských společností se dne 24. února 2021 uskutečnilo vyhlášení výsledků a předávání ocenění Top Fond Slovakia 2020.

Díky spolupráci vydavatelství MAFRA Slovakia a Slovenské asociace správcovských společností (SASS) vzniklo ocenění Top Fond Slovakia. Slovenská asociace správcovských společností v současnosti sdružuje 22 společností z oblasti kolektivního investování a oceněné fondy byly vybrány z 633 podílových a investičních fondů nabízených na slovenském trhu.

Ocenění Top Fond Slovakia se každoročně uděluje fondům podle objemu prodeje a podle kombinace výkonnosti a rizikově vážené výkonnosti v šesti kategoriích tříd aktiv fondů. Ocenění Top Fond Slovakia získal náš podílový fond IAD – Korunový realitní fond v kategorii – Fond s nejlepším výnosem a rizikem v kategorii realitní fondy a fondy alternativních investic.

Korunový realitní fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí as reálným růstem jejich hodnoty. Minimálně 85% majetku fondu je nepřetržitě investováno do podílových listů fondu První realitní fond, o.p.f. (tzv. Hlavní fond).

Naše podílové fondy pravidelně získávají ocenění Top Fond Slovakia.

Nejstarší slovenská správcovská společnost, IAD Investments, správ. spol. a.s. působí na slovenském kapitálovém trhu od roku 1991. V rámci svého evropského působení IAD Investments spravuje aktiva zejména na Slovensku a v České republice v celkové hodnotě více než 1 120 322 681 EUR. Již 30 let nabízí investorům a klientům správu investic v podílových fondech, spořící programy a individuální správu aktiv. Produktovou nabídku tvoří 14 podílových fondů s různými investičními strategiemi, z toho 11 standardních, 2 speciální fondy nemovitostí a 1 speciální fond profesionálních investorů. V nabídce je také spořící program a individuální správa aktiv, která představuje komplexní správu finančních prostředků klienta prostřednictvím investiční služby řízení portfolia.

Zpět na všechny aktuality