Korunový realitný fond získal ocenenie Top Fond Slovakia 2020

Pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností sa dňa 24. februára 2021 uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2020.

Vďaka spolupráci vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) vzniklo ocenenie Top Fond Slovakia. Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 22 spoločností z oblasti kolektívneho investovania a ocenené fondy boli vybrané z 633 podielových a investičných fondov ponúkaných na slovenskom trhu.

Ocenenie Top Fond Slovakia sa každoročne udeľuje fondom podľa objemu predaja a podľa kombinácie výkonnosti a rizikovo váženej výkonnosti v šiestich kategóriách tried aktív fondov. Ocenenie Top Fond Slovakia získal náš podielový fond IAD – Korunový realitný fond v kategórii – Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií.

Korunový realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty. Minimálne 85% majetku fondu je nepretržite investovaných do podielových listov fondu Prvý realitný fond, o.p.f. (tzv. Hlavný fond).

Naše podielové fondy pravidelne získavajú ocenenia Top Fond Slovakia.

Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, IAD Investments, správ. spol. a.s. pôsobí na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia IAD Investments spravuje aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1 120 322 681 EUR. Už 30 rokov ponúka investorom a klientom správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Produktovú ponuku tvorí 14 podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, z toho 11 štandardných, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 1 špeciálny fond profesionálnych investorov. V ponuke je aj sporiaci program a individuálna správa aktív, ktorá predstavuje komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby riadenie portfólia.

Spät na všetky aktuality