Oznámení o aktualizaci Společného provozního řádu

Vážení podílníci,

oznamujeme Vám, že dne 13.1.2019 nabyla právní moci změna Společného provozního řádu, která byla schválena rozhodnutím Národní banky Slovenska č. sp.: NBS1-000-030-736 č. zn.: 100-000-143-822 ze dne 18.12.2018. Změny se týkaly zejména sladění s aktuálně platnými právními předpisy v článcích týkajících se identifikace a ověření identifikace investora, přechodu a převodu podílových listů, aktualizace týkající se formy žádosti o vydání podílových listů a aktualizace o schválení Společného provozního řádu. Aktuální dokument naleznete v sekci Všeobecné dokumenty.

Zpět na všechny aktuality