Zpráva o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech za pololetí 2018

IAD Investments, zpráv. spol., a.s. oznamuje, že dne 24.8.2018 byly zveřejněny Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech k 30.6.2018 ve smyslu Statutů podílových fondů a Doplnění zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílovém fondu Korunový realitní fond k 31.12.

Aktuální zprávy o hospodaření naleznete v části Dokumenty, záložka Zprávy o hospodaření.

Zpět na všechny aktuality