Zpráva o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech za pololetí 2019

IAD Investments, zpráv. spol., a.s. oznamuje, že dne 22.8.2019 byly zveřejněny Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech k 30.6.2019 ve smyslu Statutů podílových fondů.

Aktuální zprávy o hospodaření naleznete v části Dokumenty, záložka Zprávy o hospodaření.

Zpět na všechny aktuality