Zpráva o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech za rok 2018

IAD Investments, zpráv. spol., a.s. oznamuje, že dne 30.4.2019 byly zveřejněny Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech k 31.12.2018 ve smyslu Statutů podílových fondů.

Aktuální zprávy o hospodaření naleznete v části Dokumenty, záložka Zprávy o hospodaření.

Zpět na všechny aktuality