Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech za pololetí 2020

IAD Investments, zpráv. spol., a.s. oznamuje, že dne 27.8.2020 byly zveřejněny Zprávy o hospodaření správcovské společnosti s majetkem v podílových fondech k 30.6.2020 ve smyslu Statutů podílových fondů.

Aktuální zprávy o hospodaření naleznete v části Dokumenty.

Zpět na všechny aktuality