# investujte do sebe  1. 12. 2021

Léčba (i) postcovidového syndromu

Koupelny dum Detvan

Kováčová je podhorská obec, rozprostírající se v malebném úbočí pod výběžky Kremnického pohoří severozápadně od Zvolena v nadmořské výšce 320m. Východní část katastru, jakož i samotná obec, již leží ve Zvolenské kotlině. Chotár Kováčové hraničí s územím obcí Zvolen, Turová a Sliač. První písemná zmínka o lázeňské obci Kováčová pochází z období kolonizace ve 13. století, během které přišli na území Slovenska němečtí kolonisté. Kováčová, jako osada služebníků, patřila zvolenskému panství. Obec se nevyhnula ani tureckým nájezdem v 16. a 17. století, ani domácímu plenění za stavovských bojů v 17. a 18. století. Patřila mezi menší obce Pohroní, přičemž většina jejích obyvatel byla zaměstnána v zemědělství a v lesním hospodářství.

Klimatické poměry

Klima dané územní lokality je podmíněno především její geografickou polohou. Území obce patří do oblasti teplého kotlinového klimatu, charakterizovaného jako mírně suchá až vlhká, s chladnou zimou a s častým výskytem inverzí teplot vzduchu. Vysokým procentem bezvětrných dní patří Zvolenská kotlina k nejméně větrným krajům Slovenska. V lázeňském areálu klimatické podmínky dotváří lázeňský les, ve kterém převládají jehličnaté stromy. Klima je tedy nížinného charakteru s průměrnou roční teplotou 8 °C. Podle průměrných měsíčních teplot vzduchu má obec chladnou zimu s průměrnou lednovou hodnotou – 4,7 °C. Léta jsou zde teplá – nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 18,8 °C. Relativní vlhkost vzduchu je po celý rok poměrně vysoká – roční průměr dosahuje 75 %. Průměrný roční úhrn srážek je 708 mm. Podle švýcarské klasifikace lze obec Kováčová zařadit do klimoterapeutické oblasti se stupněm stimulace 0 -, má tedy klima sedativní, což vyhovuje účelovému zaměření lázní Kováčová.

Termální lázně

Termální voda a její léčebné využití vstoupily do dějin Kováčové koncem 19. století, kdy se po objevení teplého pramene chodívali do malého termálního jezírka koupat místní obyvatelé. Dnes se celoročně v Kováčové v léčebném domě Detvan léčí nemoci pohybového a trávicího ústrojí, nervové choroby, nemoci z poruchy látkové výměny, ledvin či močových cest a ženské choroby.

Postcovidový syndrom

Bolesti kloubů a svalů, trnutí, svalová slabost, únava a vyčerpanost, nízká výkonnost, bolesti hlavy a další jsou příznaky postcovidového syndromu, neboli tzv. long Covid, které více po překonání COVID-19 ztěžují život. V lázních Kováčová vám is postcovidovým syndromem ochotně pomohou lékaři, fyzioterapeuti, kteří absolvovali zároveň školení u Mgr. Jendrichovského, PhD. a kvalifikovaný zdravotnický personál. Pacienti mohou využít respirační fyzioterapii (dýchací gymnastika), léčbu kyslíkem (oxygenoterapie), inhalace, individuální a skupinová cvičení, elektroléčebné procedury, vodoléčebné procedury, léčivý termální bazén, klasické a reflexní masáže, nordic walking života. Při léčbě kladou v Kováčové důraz na individuální přístup k pacientovi podle průběhu jeho onemocnění a následných přetrvávajících obtíží.

Více o pobytu hrazeném zdravotní pojišťovnou naleznete na web stránce www.kupelekovacova.sk nebo u svého ošetřujícího lékaře.

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.