# investujte na fin trzích  25. 10. 2021

Změna sentimentu na čínském trhu

Změna sentimentu na čínském trhu

Od začátku letošního roku nebyl na trzích větší strašák než čínský trh, což se přirozeně přetavilo do ocenění akciového trhu i do výnosů čínských podnikových dluhopisů. Čínské politické elity si uvědomovaly tuto situaci a v posledních týdnech se všemožně snažily zvrátit nepříznivý vývoj pozitivními prohlášeními přes státní média, přímými intervencemi na trhu i dialogem s velkými investory z celého světa. Tato snaha se pomalu začíná projevovat i na vnímání sentimentu globálních investorů ohledně Číny. O tom jak velká panika vládla kolem čínských aktiv v posledních měsících nasvědčuje ocenění Hongkongského akciového indexu, HSI, který se ještě začátkem října prodával za méně než byla účetní hodnota firem v tomto indexu. V dnešní době celosvětově vysokých cen akcií to je vskutku nevídaná hodnota. Rovněž na úrovni zisků se HSI index prodával za méně než 10 násobek tohoto ročního zisku. Pro srovnání s celosvětovými indexy, čínské akcie se nedostaly na takovou propastnou hodnotu za posledních 20 let.

Akciový trh nebyl jediný, který předpověděl jen to nejhorší. Obchodníci s dluhopisy očekávali, že pravděpodobnost defaultu u čínských národních developerů je téměř 45%. Tak vysoká pravděpodobnost defaultu by byla vysoká i v dobách finanční krize, a ne v dobách stále uvolněné globální monetární politiky.

Řada velkých investičních bank si všimla těchto extrémně nízkých hodnot na čínských aktivech a začala přehodnocovat svůj postoj vůči Číně a postupně navyšovat své pozice. To se projevilo v růstech cen firem, kterých se ještě tři týdny dozadu nechtěl nikdo ani dotknout. Například takový index developerů vzrostl o více než 7% za poslední dva dny. Stejně tak dosud nenáviděné akcie jako Alibaba, Tencent nebo Didi Global (čínský UBER) zaznamenaly slušné růsty poslední dva týdny (Alibaba: +14%; Tencent: + 8%; DiDi: +25%). Na první pohled to vypadá tak, že investoři dokáží lépe vyhodnotit riziko. Alternativní pohled je, že nízké ceny na čínských aktivech jsou příliš velkým lákadlem na to, aby zůstaly nepovšimnuty.

Roman Vitásek, CFA
Portfolio manažer, IAD Investments

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.