# investujte na fin trzích  30. 12. 2021

Jak bude vypadat realitní trh v roce 2022?

Ke konci roku bych se rád s vámi podělil o krátký pohled na možný budoucí vývoj realitních aktiv v roce 2022. Hlavním paradigmatem celého příštího roku bude udržitelnost hospodářského růstu a jeho dynamika při pokračujícím vlivu pandemie onemocnění COVID-19. Všeobecný pohled je, že ekonomika by měla pokračovat v zotavování z dopadů pandemie a proto bude pokračovat i zotavování z dopadů na vývoj komerčních nemovitostí. Samozřejmě každý realitní segment bude pod specifickým vlivem okolností, které mají výrazný dopad na daný segment.

  1. Objem transakcí s realitami bude dále postupně růst tak, jak se ekonomice bude dařit získávat momentum a ceny komerčních nemovitostí se udrží v růstové trajektorií. Kanceláře a retailové nemovitosti porostou jen mírně. Na druhé straně bude silnější tempo růstu cen nemovitostí v segmentu logistiky, industriálu a bydlení.
  2. Na realitním trhu se udomácňují nové segmenty. Vzhledem k poučení z pandemie mohou přinést zajímavé zhodnocení alternativní segmenty nemovitostí jako například. bydlení pro seniory, pečovatelské domovy, datová centra či tvz. „self-storage“ (malé sklady pro obyvatele). Tyto segmenty se pravděpodobně mohou dočkat kapitálových injekcí do jejich dalšího rozvoje.
  3. Komplikovanost stavebního procesu, nárůst cen materiálů ale i dostupnost pozemků představuje pro ceny bydlení silnou podpůrnou úroveň na nabídkové straně. Na druhé straně Národní banka Slovenska (NBS) svými kroky zmenšuje bankám manévrovací prostor pro poskytování hypoték. Tyto dvě protichůdné síly mohou způsobit zmírnění dynamiky růstu cen nemovitostí na bydlení, resp. ve druhém pololetí také stagnaci cen v některých městech a lokalitách.
  4. Hotely a restaurace po uvolnění pandemických opatření zaznamenají silný odraz a rychlý návrat na předpandemickou úroveň v rámci jejich ekonomiky. Rizikem bude nedostatek pracovní síly.
  5. Zvýšená Inflace a její vliv na nemovitosti bude v celém roce 2022 přetrvávat. Evropská centrální banka (ECB) bude reagovat a její kroky se projeví v návratu inflace na cílenou dlouholetou úroveň (cca. 2% v dlouhodobém horizontu). Sazby ECB zůstanou nízké a nadále tak budou představovat podpůrný faktor pro financování komerčních nemovitostí.
  6. Kanceláře zde byly, jsou a budou, avšak jejich vnímání se pod vlivem dopadů pandemie postupně mění. V roce 2022 uvidíme návrat do kanceláří ve zvýšené míře. Také se finálně zdomácní dodatečné formy flexibilní práce. Majitelé kancelářských budov budou muset reagovat na změny ve formách práce v podobě zkvalitnění a variabilní změny vnitřních prostor budov (více prostor pro kooperaci týmů, setkání apod.). Když na začátku tisíciletí představoval nájemce klienta, tak v současnosti se stává více partnerem a tento přístup bude reflektován i ve znění nájemních smluv.

Mgr. Vladimír Bolek

Portfolio manažer Prvního realitního fondu a člen představenstva IAD Investments, a.s.

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.