# investujte s nami  3. 12. 2021

Aktuální výkonnost Prvého realitného fondu

Naši investoři, podílníci ale i všichni, kteří nás sledují na sociálních sítích a čtou komentáře k vývoji Prvého realitného fondu (PRF) si určitě vzpomenou, že v květnu 2021 První realitní fond rozšířil své portfolio o pozemky určené na výstavbu logistického centra s pronajímatelnou plochou cca . 75 000 m2 u polského města Vratislav. 75 000 m2 u polského města Vratislav.

Aktuálně jsou dokončeny a postaveny dvě fáze celého projektu. Sektor logistiky je velmi „horký“ a těší se mimořádné poptávce a tak jsou nově postavené haly již plně pronajaty a začínají generovat finanční tok, což se promítlo do přehodnocení tržní hodnoty a posun projektu od rozestavěné stavby do plně funkční pronajaté nemovitosti, což přineslo investorům do PRF mimořádný dodatečný výnos z finalizace výstavby. Developerské projekty v procesu výstavby představují „nákladovou“ položku, která se okamžikem dostavby a pronajmutí mění na výnosovou s možnou dodatečnou hodnotou (pokud naroste i kapitálová hodnota projektu) a tedy postavené a pronajaté projekty přinášejí pravidelný výnos na základě plynoucích nájmů. Těší nás, že rozhodnutí o vstupu do takového typu projektu při zohlednění akceptovatelné míry rizika, našim investorům přináší dodatečný výnos portfolia fondu. Sektor logistiky je velmi „horký“ a těší se mimořádné poptávce a tak jsou nově postavené haly již plně pronajaty a začínají generovat finanční tok, což se promítlo do přehodnocení tržní hodnoty a posun projektu od rozestavěné stavby do plně funkční pronajaté nemovitosti, což přineslo investorům do PRF mimořádný dodatečný výnos z finalizace výstavby. Developerské projekty v procesu výstavby představují „nákladovou“ položku, která se okamžikem dostavby a pronajmutí mění na výnosovou s možnou dodatečnou hodnotou (pokud naroste i kapitálová hodnota projektu) a tedy postavené a pronajaté projekty přinášejí pravidelný výnos na základě plynoucích nájmů. Těší nás, že rozhodnutí o vstupu do takového typu projektu při zohlednění akceptovatelné míry rizika, našim investorům přináší dodatečný výnos portfolia fondu.

Výkonnost Prvého realitného fondu za listopad 2021 dosáhla 2,08 % (ocenění k 30.11.2021) a aktuální hodnota majetku ve fondu je 310 210 982,20 EUR. Za posledních 12 měsíců (30.11.2020 – 30.11.2021) dosáhla výkonnost fondu 5,03% a od vzniku fondu za období od 20.11.2006 do 30.11.2021 dosáhla kumulativně 136,41% což představuje 5,89% p. Za posledních 12 měsíců (30.11.2020 – 30.11.2021) dosáhla výkonnost fondu 5,03% a od vzniku fondu za období od 20.11.2006 do 30.11.2021 dosáhla kumulativně 136,41% což představuje 5,89% p.a.

Naší snahou a cílem je i nadále přinášet benefit pravidelné přestavby portfolia PRF podle aktuální tržní situace. Více o Prvním realitním fondu se dozvíte na www.prf.sk Více informací o Prvom realitnom fonde sa dovíte na www.prf.sk

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.