# investujte s nami  18. 11. 2021

Staň se i ty Future Invest Master-om

Future invest master

Naše správcovská společnost IAD Investments aktivy ve správě ve výši více než 1,2 miliardy EUR již 30 let nabízí na slovenském kapitálovém trhu investorům a klientům správu investic v podílových fondech, spořící programy i individuální správu aktiv.

Asi každý z nás touží po vyšší životní úrovni a po určitém stupni finanční svobody. Po situaci, ve které bychom nemuseli uvažovat o tom, kdy si co můžeme nebo nemůžeme dovolit. A právě investování je jedním ze způsobů, jak se lze postarat o své finanční zabezpečení. Z naší dlouholeté praxe ale víme, že člověku, který s investováním nemá žádné zkušenosti, přijde vhod každá rada a pomocná ruka, která jej do této oblasti vevede.

To byl jeden z důvodů, pro který jsme připravili náš Future Invest Master trenažér. Ten je vhodný pro každého nově začínajícího investora, který si chce na vlastní kůži vyzkoušet investování, ale zároveň se nemusí bát o vlastní peníze, neboť se jedná o fiktivní obchody.

Future Invest Master je postaven na technologii Facebook chatbot. Tím pádem je přístupný každému, kdo má vytvořený Facebook účet a využívá aktivní službu Messenger. Před samotným vstupem do trenažéru je připraven dotazník investora, který budoucím investorům na základě několika otázek pořadí, kterou investiční strategii si vybrat.

Samotné investování probíhá čistě fiktivními operacemi, ale ty jsou sestaveny našimi zkušenými portfolio manažery a kopírují historické dění na akciových trzích. Bonusem je, že na konci simulovaného investičního období budou ze všech investorů, kteří se do hry zapojí, vylosováni tři šťastlivci, kteří získají poukaz na víkendový pobyt ve Wellness hotelu Patince.

Chcete-li si náš Future Invest Master trenažér vyzkoušet klik sem -> m.me/FutureInvestMaster

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.