# investujte s nami  18. 11. 2021

Staň sa aj ty Future Invest Master-om

Future invest master

Naša správcovská spoločnosť IAD Investments aktívami v správe vo výške viac ako 1,2 miliardy EUR už 30 rokov ponúka na slovenskom kapitálovom trhu investorom a klientom správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy aj individuálnu správu aktív.

Asi každý z nás túži po vyššej životnej úrovni a po určitom stupni finančnej slobody. Po situácii, v ktorej by sme nemuseli uvažovať o tom, kedy si čo môžeme alebo nemôžeme dovoliť. A práve investovanie je jedným zo spôsobov, ako sa možno postarať o svoje finančné zabezpečenie. Z našej dlhoročnej praxe ale vieme, že človeku, ktorý s investovaním nemá žiadne skúsenosti, príde vhod každá rada a pomocná ruka, ktorá ho do tejto oblasti vovedie.

To bol jeden z dôvodov, pre ktorý sme pripravili náš Future Invest Master trenažér. Ten je vhodný pre každého novo začínajúceho investora, ktorý si chce na vlastnej koži vyskúšať investovanie, no zároveň sa nemusí báť o vlastné peniaze, lebo sa jedná o fiktívne obchody.

Future Invest Master je postavený na technológii Facebook chatbot. Tým pádom je prístupný každému, kto má vytvorený Facebook účet a využíva aktívne službu Messenger. Pred samotným vstupom do trenažéra je pripravený dotazník investora, ktorý budúcim investorom na základe niekoľkých otázok poradí, ktorú investičnú stratégiu si vybrať.

Samotné investovanie prebieha čisto fiktívnymi operáciami, no tie sú zostavené našimi skúsenými portfólio manažérmi a kopírujú historické dianie na akciových trhoch. Bonusom je, že na konci simulovaného investičného obdobia budú zo všetkých investorov, ktorí sa do hry zapoja, vyžrebovaní traja šťastlivci, ktorí získajú poukaz na víkendový pobyt vo Wellness hoteli Patince.

Ak si chcete náš Future Invest Master trenažér vyskúšať klik sem -> m.me/FutureInvestMaster

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.