Porovnání podílových fondů

Vyberte si fondy pro srovnání

Graf vývoje hodnoty podílových fondů v EUR

Porovnání vývoje fondů od určitého data, přičemž všechny grafy začínají dané období od nuly.
Po přechodu kurzorem přes křivku se na grafu zobrazí výkonnost fondu k příslušnému datu.

Loading...

Výkonnosti fondů k 31. 05. 2023

Uvedená výkonnost je k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, výjimkou je hodnota Od začátku roku, která je uváděna k 31.05.2023.

Název fondu Od začátku roku 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumulat. / p.a.

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Upozornění: Ve výpočtech nejsou zahrnuty žádné prodejní a jiné poplatky. Není to simulace výsledků žádného produktu z produktové nabídky IAD Investments. Výsledky zpracované investiční kalkulačkou mají pouze ilustrativní – informační charakter. O přesných podmínkách investování se informujte u svého finančního zprostředkovatele, nebo v klientském centru společnosti IAD Investments. Hodnota investice do podílových fondů může růst nebo klesat v závislosti na situaci na finančních trzích. Dosavadní výnos není zárukou budoucích výnosů.