Porovnanie podielových fondov

Vyberte si fondy na porovnanie

Graf vývoja hodnoty podielových fondov v EUR

Porovnanie vývoja fondov od určitého dátumu, pričom všetky grafy začínajú dané obdobie od nuly.
Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť fondu k príslušnému dátumu.

Loading...

Výkonnosti fondov k 01. 06. 2023

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka, ktorá je uvádzaná k 01.06.2023.

Názov fondu Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

Upozornenie: Vo výpočtoch nie sú zahrnuté žiadne predajné a iné poplatky. Nie je to simulácia výsledkov žiadneho produktu z produktovej ponuky IAD Investments. Výsledky spracované investičnou kalkulačkou majú len ilustratívne – informačný charakter. O presných podmienkach investovania sa informujte u svojho finančného sprostredkovateľa, alebo v klientskom centre spoločnosti IAD Investments. Hodnota investície do podielových fondov môže rásť alebo klesať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.