• Spoření s řízeným portfoliem

Spoření s řízeným portfoliem

Prodej produktu ukončen 1.8.2019.

Spoření s řízeným portfoliem je jedinečný produkt, který umožňuje přístup na finanční trhy pod neustálým dohledem investičních specialistů. Exkluzivní služby osobního správce financí tak zpřístupňujeme i pro běžného klienta. Spořit s řízeným portfoliem můžete pravidelně již od 20 EUR měsíčně nebo formou jednorázové investice. Kdykoli se můžete rozhodnout i pro mimořádný vklad, flexibilita spoření s řízeným portfoliem vám to umožní.

Základní údaje

Informace o spoření

Dokumenty

Kalkulačka

Základní údaje

 • Délka spoření v letech: 5 – 40 let
 • Minimální měsíční příspěvek: 20 EUR
 • Perioda spoření: Měsíčně
 • Investiční strategie: Portfolio Optimal 90 a Portfolio Progres 75

Spoření s řízeným portfoliem využívá možnost investovat do různých fondů a finančních nástrojů, nevyužívá pouze přímé investování do jediného fondu. Investice jsou pravidelně monitorovány finančním specialistou. Jejich složení je minimálně 1krát v měsíci přehodnocováno a upraveno tak, aby naplňovalo účel zvolené investiční strategie. V případě nepříznivého vývoje přesměrováno do fondů poskytujících příznivější zhodnocení. Předcházíme tak možným finančním rizikům. Vaše úspory jsou vedeny na individuálním kontě odděleném od majetku společnosti IAD Investments.

Informace o spoření

 • Spoření s řízeným portfoliem je jedinečný investiční produkt, který zajišťuje přístup na finanční trhy pod neustálým dohledem investičních specialistů.
 • Vaše investice je průběžně sledována a její složení je přizpůsobováno aktuální situaci na finančním trhu.
 • Cílem investiční strategie je podílet se na růstu aktiv, ale zároveň chránit hodnotu investice. Klienti získávají možnost vydělat v době pozitivního vývoje na finančních trzích. V nepříznivém období se investice přesunou do nízkorizikových aktiv – finančních nástrojů.
 • Dobu investování lze zvolit od 5 do 40 let.
 • Nabízíme Vám dvě investiční strategie: Portfolio Optimal 90 a Portfolio Progres 75

Portfolio Optimal 90

Spoření s řízeným portfoliem vhodné pro konzervativnější klienty. Investiční strategie je navržena s ohledem na upřednostnění ochrany vložených financí. Záměrem investiční strategie je, aby ani v případě nepříznivé situace na finančním trhu, neklesla minimální cílová hodnota portfolia na konci spořícího období pod 90%.

Portfolio Progres 75

Určeno pro klienty, kteří jsou ochotni v zájmu vyššího výnosu nést odpovídající riziko. Investiční strategie obsahuje také finanční nástroje s vyšší mírou kolísání jejich hodnoty, ale s předpokladem vyššího výnosu. Úkolem investiční je, aby ani v případě výrazně nepříznivé situace na finančním trhu, neklesla minimální cílová hodnota portfolia na konci spořícího období pod 75%.

Pro ty, kteří očekávají individuální péči o své peníze

Exkluzivní služby osobního správce investic i pro běžného klienta
Neměnné složení investice po celou dobu spoření nemusí být vždy nejvhodnější pro její zhodnocení. V řízeném portfoliu je investice klienta sledována a v případě změn na finančních trzích adekvátně nasměrována.

Optimalizované investiční strategie
Finanční trhy přinášejí vysoký potenciál zhodnocení. Víme však io rizicích, která se mohou objevit. Vyhledáváme příležitosti pro co nejlepší zhodnocení investice klientů. Sledujeme i cílovou minimální hodnotu investice na konci spoření.

Již od 20 EUR měsíčně
Ke každé investici přistupujeme obezřetně s přihlédnutím k osobním cílům klientů. Spořit lze již od 20 EUR měsíčně.

Likvidita
Možnost částečných výběrů peněžních prostředků během trvání smlouvy.

Flexibilita
Cíle a priority klientů se časem mění. Během spoření lze provést několik změn. Například změnit výši vkladu, vybrat si dvouměsíční platební prázdniny či změnit investiční strategii.

Transparentnost
Jako náš klient automaticky získáte zabezpečený přístup do IAD Online, kde můžete vývoj hodnoty svého spoření pravidelně sledovat. Dvakrát ročně klienty bezplatně informujeme o stavu jejich investice i formou výpisu z konta.

Dokumenty ke spořícím programům Spoření s řízeným portfoliem

Politika udržitelnosti (PDF)

Dispoziční práva – spoření s řízeným portfoliem

Vyplňuje klient v případech:

 • chce-li určit jiné osoby, které jsou vedle něj oprávněny k právním úkonům ke Smlouvě o řízení portfolia ak nakládání s majetkem v jeho portfoliu,
 • je-li jako klient uvedena nezletilá osoba nebo osoba nezpůsobilá k právním úkonům nebo klientům je právnická osoba. V tomto případě je nutné tiskopis Dispoziční práva přiložit a předat spolu s tiskopisem Návrh na uzavření smlouvy o řízení portfolia.

Klient je povinen tiskopis doručit do sídla IAD. Je-li tiskopis doručen do IAD spolu Návrhem na uzavření smlouvy o řízení portfolia, podpis klienta na tiskopise musí být ověřen finančním zprostředkovatelem nebo pověřeným pracovníkem IAD, jinak musí být úředně ověřen. Pokud je formulář doručen do IAD samostatně, podpis klienta na formuláři musí být ověřen úředně nebo pověřeným pracovníkem IAD.

Do you want to create the saving or looking for further information?

Note: When providing IAD Sporenia, the client’s portfolio consists of financial instruments, which are unit certificates of mutual funds managed by IAD Investments, správ. spol., a. with. (hereinafter referred to as “IAD”) and funds intended for the acquisition of financial instruments. The value of the investment in the mutual fund may also decrease and the return on the amount originally invested is not guaranteed. There is also a risk associated with investing in mutual funds. You can get acquainted with the statute, sales prospectus and key information for IAD fund investors in the Slovak language at the IAD headquarters, at points of sale, at the depositary’s headquarters or at www.iad.sk. In accordance with the mutual fund statutes, the share of securities issued by states and international organizations listed in the annex to the statutes of individual mutual funds may exceed 35% of the value of the assets in the fund. The IAD is obliged to pay out the unit certificate of the First Real Estate Fund without delay, but no later than within an extended period of 12 months. Assets in the fund The first real estate fund is invested mainly in real estate, including accessories for the purposes of their management and sale, in ownership interests in real estate companies and in liquid financial assets, the economic nature of which results in close links with the real estate market. This material is a marketing announcement, it is of an informative nature only, it is not a proposal or a call for the conclusion of an IAD SAVINGS contract.