• Spoření s řízeným portfoliem

Spoření s řízeným portfoliem

Prodej produktu ukončen 1.8.2019.

Spoření s řízeným portfoliem je jedinečný produkt, který umožňuje přístup na finanční trhy pod neustálým dohledem investičních specialistů. Exkluzivní služby osobního správce financí tak zpřístupňujeme i pro běžného klienta. Spořit s řízeným portfoliem můžete pravidelně již od 20 EUR měsíčně nebo formou jednorázové investice. Kdykoli se můžete rozhodnout i pro mimořádný vklad, flexibilita spoření s řízeným portfoliem vám to umožní.

Základní údaje

Informace o spoření

Dokumenty

Kalkulačka

Základní údaje

 • Délka spoření v letech: 5 – 40 let
 • Minimální měsíční příspěvek: 20 EUR
 • Perioda spoření: Měsíčně
 • Investiční strategie: Portfolio Optimal 90 a Portfolio Progres 75

Spoření s řízeným portfoliem využívá možnost investovat do různých fondů a finančních nástrojů, nevyužívá pouze přímé investování do jediného fondu. Investice jsou pravidelně monitorovány finančním specialistou. Jejich složení je minimálně 1krát v měsíci přehodnocováno a upraveno tak, aby naplňovalo účel zvolené investiční strategie. V případě nepříznivého vývoje přesměrováno do fondů poskytujících příznivější zhodnocení. Předcházíme tak možným finančním rizikům. Vaše úspory jsou vedeny na individuálním kontě odděleném od majetku společnosti IAD Investments.

Informace o spoření

 • Spoření s řízeným portfoliem je jedinečný investiční produkt, který zajišťuje přístup na finanční trhy pod neustálým dohledem investičních specialistů.
 • Vaše investice je průběžně sledována a její složení je přizpůsobováno aktuální situaci na finančním trhu.
 • Cílem investiční strategie je podílet se na růstu aktiv, ale zároveň chránit hodnotu investice. Klienti získávají možnost vydělat v době pozitivního vývoje na finančních trzích. V nepříznivém období se investice přesunou do nízkorizikových aktiv – finančních nástrojů.
 • Dobu investování lze zvolit od 5 do 40 let.
 • Nabízíme Vám dvě investiční strategie: Portfolio Optimal 90 a Portfolio Progres 75

Portfolio Optimal 90

Spoření s řízeným portfoliem vhodné pro konzervativnější klienty. Investiční strategie je navržena s ohledem na upřednostnění ochrany vložených financí. Záměrem investiční strategie je, aby ani v případě nepříznivé situace na finančním trhu, neklesla minimální cílová hodnota portfolia na konci spořícího období pod 90%.

Portfolio Progres 75

Určeno pro klienty, kteří jsou ochotni v zájmu vyššího výnosu nést odpovídající riziko. Investiční strategie obsahuje také finanční nástroje s vyšší mírou kolísání jejich hodnoty, ale s předpokladem vyššího výnosu. Úkolem investiční je, aby ani v případě výrazně nepříznivé situace na finančním trhu, neklesla minimální cílová hodnota portfolia na konci spořícího období pod 75%.

Pro ty, kteří očekávají individuální péči o své peníze

Exkluzivní služby osobního správce investic i pro běžného klienta
Neměnné složení investice po celou dobu spoření nemusí být vždy nejvhodnější pro její zhodnocení. V řízeném portfoliu je investice klienta sledována a v případě změn na finančních trzích adekvátně nasměrována.

Optimalizované investiční strategie
Finanční trhy přinášejí vysoký potenciál zhodnocení. Víme však io rizicích, která se mohou objevit. Vyhledáváme příležitosti pro co nejlepší zhodnocení investice klientů. Sledujeme i cílovou minimální hodnotu investice na konci spoření.

Již od 20 EUR měsíčně
Ke každé investici přistupujeme obezřetně s přihlédnutím k osobním cílům klientů. Spořit lze již od 20 EUR měsíčně.

Likvidita
Možnost částečných výběrů peněžních prostředků během trvání smlouvy.

Flexibilita
Cíle a priority klientů se časem mění. Během spoření lze provést několik změn. Například změnit výši vkladu, vybrat si dvouměsíční platební prázdniny či změnit investiční strategii.

Transparentnost
Jako náš klient automaticky získáte zabezpečený přístup do IAD Online, kde můžete vývoj hodnoty svého spoření pravidelně sledovat. Dvakrát ročně klienty bezplatně informujeme o stavu jejich investice i formou výpisu z konta.

Dokumenty ke spořícím programům Spoření s řízeným portfoliem

Politika udržitelnosti (PDF)

Dispoziční práva – spoření s řízeným portfoliem

Vyplňuje klient v případech:

 • chce-li určit jiné osoby, které jsou vedle něj oprávněny k právním úkonům ke Smlouvě o řízení portfolia ak nakládání s majetkem v jeho portfoliu,
 • je-li jako klient uvedena nezletilá osoba nebo osoba nezpůsobilá k právním úkonům nebo klientům je právnická osoba. V tomto případě je nutné tiskopis Dispoziční práva přiložit a předat spolu s tiskopisem Návrh na uzavření smlouvy o řízení portfolia.

Klient je povinen tiskopis doručit do sídla IAD. Je-li tiskopis doručen do IAD spolu Návrhem na uzavření smlouvy o řízení portfolia, podpis klienta na tiskopise musí být ověřen finančním zprostředkovatelem nebo pověřeným pracovníkem IAD, jinak musí být úředně ověřen. Pokud je formulář doručen do IAD samostatně, podpis klienta na formuláři musí být ověřen úředně nebo pověřeným pracovníkem IAD.

Do you want to create the saving or looking for further information?

Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. 

Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o IAD Sporení vrátane poplatkov, ktoré ako Klient hradíte, v dokumentoch: Obchodné podmienky pre IAD Sporenie, Ponuka Investičných stratégií pre IAD Sporenie, Zmluva pre IAD Sporenie, Sadzobník poplatkov pre IAD Sporenie a Informácia o IAD a ňou poskytovaných službách, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) alebo v sídle Sprostredkovateľa.

IAD Sporenie ponúka Investičné stratégie s nízkym až vysokým stupňom investičného rizika a je určené pre osoby, ktoré sú neprofesionálnymi klientami a nie sú rezidentami Spojených štátov amerických, a ktoré sú ochotné podstúpiť stredné až vysoké riziko spojené s investíciou, a teda riziko kolísania jej hodnoty, prípadne aj straty investovaných prostriedkov, a ktorých investičné ciele smerujú k zhodnoteniu majetku a/alebo vytvoreniu finančnej rezervy. Pri poskytovaní IAD Sporenia je Portfólio Klienta tvorené podielovými listami podielových fondov spravovaných IAD a peňažnými prostriedkami určenými na ich nadobudnutie. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy, s investíciou je spojené aj riziko.