# investujte na fin trhoch  2. 11. 2021

Zápis zo zasadnutia ECB

ECB

Európska centrálna banka (ECB) na svojom minulotýždňovom zasadnutí ponechala svoju monetárnu politiku bez zmeny, tak ako sa očakávalo. Je veľmi pravdepodobné, že si udrží svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v zápornom pásme najmenej ďalší rok napriek prudkému nárastu inflácie v eurozóne, čo naznačuje divergenciu s inými centrálnymi bankami, ako je napríklad americký Federálny rezervný systém (FED), ktorý už komunikuje, že bude postupne ukončovať politiku lacných peňazí. ECB znova potvrdila svoj plán pokračovať v nakupovaní dlhopisov a tlačiť tak výpožičné náklady na rekordné minimá. ECB považuje nedávny nárast inflácie v eurozóne nad jej 2% cieľ stále za dočasný a očakáva, že cenové tlaky v budúcom roku poľavia.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová vo štvrtok priznala, že nedávny nárast inflácie v eurozóne na 3,4 % v septembri potrvá dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. Za hlavné atribúty označila ceny energií, problémové dodávateľské reťazce. Podľa ECB sú priaznivé podmienky financovania vytvorené jej veľmi uvoľnenou menovou politikou stále zásadné preto, aby sa ekonomika eurozóny zotavila z pandémie COVID-19. Ďalej komunikovala, že vysoké ceny energií sa pravdepodobne stabilizujú, keď sa obnovia zásoby, a že úzke miesta v dodávateľskom reťazci sa časom zmiernia. ECB vo vyhlásení uviedla, že podrží svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na mínus 0,5 % a bude pokračovať v nákupe dlhopisov v rámci programu nákupu aktív v hodnote 1,85 bilióna EUR minimálne do marca 2022.

Rada guvernérov rozhodne o osude pandemického programu nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) až na decembrovom zasadnutí (16.12.). Ekonómovia po zasadnutí taktiež zrevidovali svoje prognózy a teraz predpovedajú rast cien v eurozóne v tomto roku na úrovni 2,3 %, v roku 2022 na 1,8 % a 1,6 % v roku 2023.

Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok popoludní referenčný kurz eura na 1,1593 dolárov.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.