Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 01.08.2023 je aktualizovaný dokument Informácia o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných službách, ktorý sa menil najmä z dôvodu pravidelnej aktualizácie informácií a iných úprav v nadväznosti na legislatívne zmeny. Dokument nájdete ho v časti Individuálna správa.

Spät na všetky aktuality