Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 1.2.2020 je aktualizovaný dokument Cenník IAD, ktorý nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality