Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 6.11.2017 vstupujú do platnosti aktualizovaný štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov fondu KD RUSSIA a Spoločný prevádzkový poriadok, ktoré sa menili a aktualizovali z dôvodu zlúčenia fondu KD Prosperita do KD RUSSIA, pričom sa jednalo najmä o rozšírenie investičnej stratégie, úpravu vstupných poplatkov a informácie o zlúčení. Aktuálne dokumenty podielového fondu nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality