Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 18.02.2022 vstúpil do platnosti dokument Informácie o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných službách, ktorý sa menil z dôvodu pravidelnej aktualizácie informácií.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii IAD Sporenie alebo Individuálna správa.

Spät na všetky aktuality