Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia schválila Delegované nariadenie č. 2017/653 vrátane jeho ďalších zmien, v dôsledku ktorého sa s účinnosťou od 01.01.2023 zavádzajú požiadavky na nový dokument pre podielové fondy s názvom Dokument s kľúčovými informáciami (ďalej len „KID“), ktorý v plnom rozsahu nahrádza dokument s názvom Kľúčové informácie pre investorov (ďalej len „KIID“)

Cieľom nových KID je posilnenie ochrany investorov, najmä pokiaľ ide o predaj a distribúciu podielových fondov, ako aj väčšia transparentnosť a porovnateľnosť medzi produktami pre retailových investorov.

Nový KID zaviedol okrem iného nový súhrnný ukazovateľ rizika (SRI), ktorý nahrádza ukazovateľ rizík a výnosov (SRRI), obsahuje tiež scenáre vývoja, náklady v priebehu času, zloženie nákladov a ich vplyv na investíciu v podielovom fonde.

Spät na všetky aktuality