Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 30.12.2022 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu aktualizácie informácií o politike týkajúcej sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť, informácií o nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť a zoznamu spravovaných podielových fondov.

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality