Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 15.6.2020 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielového fondu 1.PF Slnko a Protected Equity 1, ktoré sa menili z dôvodu aktualizácie ukazovateľa rizík a výnosov (SRRI). Aktuálny dokument nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality