Aktualizácia dokumentov (KIID)

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 16.2.2018 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu pravidelnej ročnej aktualizácie informácií o výkonnostiach a priebežných poplatkoch podielových fondov. Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality