Aktualizácia dokumentov podielových fondov – CE Bond, o.p.f.

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od dňa 22.03.2016 vstúpil do platnosti aktualizovaný dokument Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu CE Bond.

Aktuálny dokument nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality