Aktualizácia dokumentov (Predajný prospekt)

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 29.3.2018 vstúpil do platnosti predajný prospekt podielového fondu 1. PF Slnko, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie informácií o výške dividendy za rok 2017. Aktuálny dokument nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality