Aktualizácia dokumentov Privátneho bankovníctva

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od dňa 29.02.2016 vstúpili do platnosti aktualizované dokumenty privátneho bankovníctva – Informácie o spoločnosti a poskytovaných službách.Aktuálne dokumenty a tlačívá pre privátne bankovníctvo nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality