Aktualizácia Obchodných podmienok IAD ONLINE a MTA

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 15.12.2015 boli aktualizované Obchodné podmienky pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom. 

Všetky dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty a tlačivá/Všeobecné dokumenty.

Spät na všetky aktuality