Aktualizácia Predajného prospektu fondu ZDK

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 23.9.2015 bol aktualizovaný Predajný prospekt a štatút podielového fondu Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.

Aktuálne dokumenty všetkých podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality