Aktualizácia základných dokumentov podielových fondov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 27.03.2015 boli schválené s účinnosťou od 1.4.2015 nasledovné aktualizované dokumenty: Reklamačný poriadok a Štatúty, Predajné prospekty podielových fondov IAD Investments:

  • EURO Cash dlhopisový
  • EURO Bond
  • Český konzervativní
  • CE Bond
  • Global Index
  • Optimal Balanced

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality