Fondy IAD Investments obhájili prvenstvo

Fondy IAD Investments boli aj tento rok ocenené. V súťaži Zlatá minca 2013 získali dve zlaté a jednu striebornú mincu a tým obhájili svoju pozíciu z predchádzajúceho roka.

Zlatú mincu získali v kategórii realitné fondy Prvý realitný fonda v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií Zaistený – IAD depozitné konto. Striebornú mincu získal v kategórii dlhopisové fondy 1. PF Slnko, ktorý je najdlhšie pôsobiacim podielovým fondom na Slovensku.

Vážime si ocenenia, ktorého sa nám dostalo od odbornej poroty. Je potvrdením, že aj domáca správcovská spoločnosť môže prinášať svojim klientom jedny z najlepších investičných riešení na trhu. Našim klientom ponúkame nie len zaujímavé zhodnotenie ich investícií, ale aj služby navyše, ako napríklad on-line operácie a kvalitný a rýchly servis, uviedol Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva.

Presadiť sa na trhu kolektívneho investovania nie je jednoduché. Slovenskí investori si môžu vybrať z ponuky vyše 450 podielových fondov* slovenských aj zahraničných správcov. IAD Investments spravuje 12 otvorených podielových fondov, z toho päť fondov získalo za posledné tri roky ocenenie. Okrem podielových fondov ponúka spoločnosť aj sporiace programy a individuálnu správu aktív. Pravidelne vyhlasuje akcie spojené s  garanciou minimálneho výnosu, ktoré sú medzi investormi veľmi obľúbené.

* údaj zo štatistiky SASS k 25.8.2013

Prvý realitný fond (ocenený Zlatou mincou 2012, 2013) patrí do kategórie špeciálnych fondov nehnuteľností. Investuje do realitných projektov ako logistické centrá, administratívne budovy, wellness a relaxačné zariadenia, fotovoltaické elektrárne a iné. Výnos z investovania do fondu plynie z dlhodobých nájmov a z rastu hodnoty nehnuteľností. 

Zaistený IAD depozitné konto (ocenený Zlatou mincou 2012, 2013) patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií. Jeho špecifikom je, že vyhlasuje výnos vždy mesiac vopred. Predstavujem mimoriadne bezpečnú investíciu bez akýchkoľvek poplatkov. Je vhodnou alternatívou k termínovaným vkladom. Pomocou bezplatnej on-line služby je možné zadávať trvalé príkazy na výplatu na ľubovoľný počet účtov.

1.PF Slnko (ocenený Striebornou mincou 2013) je prvým dlhopisovým fondom na Slovensku. Vznikol v roku 1993 a od založenia pravidelne vypláca svojim klientom dividendy. Investuje hlavne do dlhopisov bonitných bánk a spoločností a iných dlhopisových fondov s potenciálom pravidelného výnosu. 

UMIESTNENIE OSTATNÝCH FONDOV IAD Investments v súťaži Zlatá minca 2013

Aj ostatné fondy IAD Investments sa v umiestnili na vynikajúcich pozíciách.

4. miesto: CREO – kategória Fondy fondov

4. miesto: Kapital – kategória Zmiešané fondy

5. miesto: Optimal – kategória Zmiešané fondy

6. miesto: KD Russia – kategória Akciové fondy

Spät na všetky aktuality