IAD Investments prevzala pod svoju správu 6 podielových fondov Alico

Správcovské spoločnosti IAD Investments a Alico Funds Central Europe sa na základe rozhodnutí Národnej banky Slovenska dohodli na prevode správy šiestich otvorených podielových fondov (oficiálny oznam o prevode).

V súvislosti s uskutočnením prevodu a množstvom zložitých úkonov a činností IAD Investments rozhodla o dočasnom pozastavení  vyplácania podielových listov podielových fondov od 29.októbra 2014 od 16.00 h do 2. novembra 2014 vrátane (oficiálny oznam o pozastavení vyplácania).

Od 29. 10. 2014 prevzala IAD Investments správu nasledovných otvorených podielových fondov: 

  • EURO Cash dlhopisový
  • EURO Bond
  • Český konzervativní
  • CE Bond
  • Global Index
  • Optimal Balanced

Spoločnosť Alico Funds Central Europe si vybrala IAD Investments ako nezávislú správcovskú spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a vynikajúcimi výsledkami pri správe aktív, ktorá na vysokej odbornej úrovni dokáže zabezpečiť profesionálnu kontinuitu pri správe fondov a aktív klientov poisťovne.

Pre súčasných klientov Alico podielových fondov z tejto zmeny nevyplývajú žiadne nové alebo dodatočné povinnosti. Jedinou zmenou bude, že kompletný servis ohľadom investícií v uvedených fondoch bude od dátumu prevzatia poskytovať správcovská spoločnosť IAD Investments.

Pre klientov IAD Investments sa týmto prevzatím správy rozširujú možnosti investovania do ďalších atraktívnych fondov.

Aktuálne dokumenty podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality