IAD je pridruženým členom AOCP

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 01.01.2020 sa IAD stala pridruženým členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). AOCP je nezisková organizácia združujúca obchodníkov s cennými papiermi, ktorá od svojho založenia v roku 1994 aktívne pôsobí v oblasti kapitálového trhu. Jej činnosť je zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov ako aj koordináciu a reguláciu činnosti svojich členov.

Spät na všetky aktuality